-
 
Problem med grävling/räv?
Behöver du hjälp att få bort grävling eller räv på tomten, under huset eller under uthus. 

Jag kan hjälpa dig med detta! 
 
Jag kan även hjälpa till med grytjakt på din jaktmark under ordinarie jaktsäsong (grävling: 1/8 – 15/2, räv: 1/8 – 31/3). 
 
Jag har flerårig erfarenhet av både skyddsjakt och grytjakt, och har duktiga och erfarna grythundar till mitt förfogande.
 
 
Jag utför skyddsjakten kostnadsfritt!

Men "reseersättning" tas tacksamt emot!
 
 
§2 Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas 
den 1 juli-den 30 juni.
 
Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås.
  1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet
  2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling
  3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
 
 
§8Grävling som förekommer i vilthägn samt rödräv och grävling som förekommer tillfälligt på ö, holme eller skär, får jagas om det behövs med hänsyn till viltvården 
den 1 juli-den 30 juni.
 
 
§10Årsunge av rödräv får jagas om det behövs för att tillgodose viltvården
den 1 juli-30 juni.
 
 
§16 Om det behövs för att förebygga skada, får kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitär olägenhet jagas
den 1 juli-30 juni.